‘Onze hoogste prioriteit is God te verheerlijken door de miljoenen Oost-Aziaten te bereiken met het
evangelie van Jezus Christus.’

God bouwt Zijn kerk en Hij zet Zijn mensen daarvoor in. Dat kan op verschillende manieren. Eén daarvan is bidden. Iets wat we als christenen allemaal doen. Wil jij als bidder deze punten meenemen? Of heb je nu tijd om te bidden?

Hieronder gebedspunten voor Gods werk in Thailand.

Thailand

 • Bidden jullie mee dat de 95% van de Thaise bevolking, die Boeddhist is hun Heer Jezus als Redder leert kennen?
 • Bid dat de donkere machten van de geestenverering en voorouderverering verdwijnen.
 • Bid dat Thaise mensen op zoek gaan naar de meerwaarde van het leven.
 • Bid voor wijsheid voor de Thaise overheid. Bid voor christenen op overheidsfuncties.
 • Bid dat Thaise mensen zorgdragen voor zichzelf (wat betreft financiën, binnen relaties, afwenden van gewoontes als dronkenschap, gokken, buitenechtelijke relaties) en opbouwend naar elkaar omzien.

Werk in Udon Thani

 • Wij zijn in 2020 nieuw in de stad Udon Thani komen wonen. Bid voor goede relaties met de bestaande kerk. Bid voor mogelijkheden om van elkaar te leren.
 • Bid voor het dorp Nong Boe waar wij wonen. Bid dat er interesse komt in het evangelie en wij met woord en daad kunnen delen van Gods liefde.
 • Bid dat Gods Geest harten aanraakt in de dorpen om de stad waar we evangeliseren.
 • Bid voor de bijbelstudiegroep in het dorp BaanSee. Bid dat meer mensen zich hierbij voegen om de Here Jezus te leren kennen.

Gemeente in Manchakhirie (Khon Kaen provincie)

 • Zo’n tien volwassenen komen op zondag bij elkaar. Bij de wekelijkse bijbelstudiegroepen komen nog meer mensen; gelovigen en geïnteresseerden. De gemeenteleden komen uit verschillende dorpen. We zouden graag willen zien dat in de verschillende dorpen huiskerken ontstaan. Bidden jullie mee voor huiskerken in de volgende dorpen:
  • Manchakhirie
  • Baan Waai Luum
  • Nong Hoea Tsjaang en Don Phan Tsjaat
  • Baan Ken Thauw
  • Baan Djoot
 • Bid dat gemeenteleden groeien in geloof en in aantal. Bid dat God mensen tot zich roept en zij zich naar Hem toekeren voor vergeving en een leven met Hem.
 • Bid voor geloof en goede keuzes voor de kinderen en tieners in de gemeente.
 • Af en toe komen er gelovigen in de kerk, die elders in Thailand tot geloof zijn gekomen. Vaak zijn ze maar voor een aantal dagen in Isaan en nemen ze een ongelovig familielid mee naar de kerk. Bid dat deze contacten vrucht zullen dragen in Isaan.
 • Bid dat wij en de Thaise gelovigen geïnteresseerden vinden en hen goed kunnen begeleiden in hun zoektocht naar God.
 • Bid dat de gemeente omziet naar de zwakkeren in de samenleving.

Isaanteam

 • Bid voor de 25 zendelingen binnen het OMF-Isaan team.
 • Bid voor goede samenwerking van de zendelingen met de plaatselijke gelovigen, waardoor de plaatselijke gelovigen worden opgebouwd om de gemeenten te vermenigvuldigen.
 • Bid voor volharding, geloof, vreugde en inzicht in het werk voor de zendelingen.

OverSeA

 • Bid dat ons huwelijk en gezin Gods liefde weerspiegelt
 • Bid voor moed, onderscheidingsvermogen en vreugde voor het dagelijkse leven.
 • Bid voor bescherming tijdens het vele reizen.
 • Bid dat onze kinderen het naar hun zin hebben in Thailand.


Maandelijkse gebedsbrief
Meer dan 100 mensen ontvangen maandelijks onze gebedsbrief met actuele gebedspunten. Geroepen om mee te bidden? Meld je hier aan voor de gebedsbrief: tfc-oversea@hotmail.com.